Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 

BT. ĐU; CT. HĐND

0978722393

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

Phạm Khánh Đạt

Phó CT. UBND

0973964868

6

Nguyễn Văn Tưởng

Phó Chủ tịch UBND

0982346236

7

Lê Văn Lăng

Chủ tịch MTTQ

0982581346

8

Phạm Thị Xuyến

BT. Đoàn TN

0917551879

9

Lê Thị Vân

Chủ tịch Hội PN

0946327466

10

Lê Thanh Tiền

Chủ tịch Hội ND

01688527809

11

Phạm Xuân Thầu

Chủ tịch Hội CCB

01684731857

12

Lê Văn Thường

Chỉ huy trưởng QS

0975187257

13

Lê Xuân Miệt

Văn phòng -Thống Kê

01669919885

14

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng -Thống Kê

01693184185

15

Phạm Thị Hoa

Địa Chính - NN-XD-MT

0973986837

16

Phạm Văn Thơm

Địa Chính - NNPTNT

01688284530

17

Trần Mạnh Thắng

VP - Thống kê

0989767807

18

Phạm Thị Nhung

Tài chính - Kế toán

0917811630

19

Lê Thị Hòa

Tài chính - Kế toán

01688502586

20

Phạm Văn Mới

Tư pháp - Hộ tịch

0979853860

21

Lê Thị Thúy

Tư pháp - Hộ tịch

01693184185

22

Đinh Thị Nhu

Văn hóa - Xã hội

0975790676

23

Hà Văn Thịnh

Văn hóa - Xã hội

0962647789