Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073

Hạt Kiểm lâm Huyện Lang chánh tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng theo quyết định 147.

Ngày 17/02/2017 00:00:00

Theo kế hoạch năm 2017 toàn huyện Lang chánh sẻ trồng 400 ha rừng theo quyết định 147/2007/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển rừng sản xuất của Thủ tướng Chính phủ. Hạt kiểm lâm - cơ quan thường trực của huyện thực hiện kế hoạch trồng rừng theo quyết đinh 147 đã triển khai kế hoạch trồng rừng và tích cực hỗ trợ cho người trồng rừng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính đến cuối tháng 11 năm 2016, huyện đã nghiệm thu xong diện tích rừng trồng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ cây con sống đạt trên 90%. Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác trồng rừng của năm 2016, người dân đã có sự chủ động trong việc đăng ký diện tích trồng rừng, huyện đã chủ động được về cây giống. Tuy nhiên, công tác trồng rừng năm 2016 cũng gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhiều diện tích rừng trồng mới nằm ở các thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa; một số diện tích nhân dân đăng kí trùng với diện tích đã được hỗ trợ, trùng với diện tích luồng nghèo kiệt làm ảnh hưởng đến công tác rà soát, thiết kế.

Vì vậy, ngay khi bắt đầu vụ trồng rừng 2017, Ban Quản lý trồng rừng theo Quyết định 147 của huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban phát triển rừng các xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia trồng rừng, Hạt kiểm lâm huyện Lang chánh - cơ quan thường trực của huyện thực hiện kế hoạch trồng rừng theo quyết đinh 147 đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con về kỹ thuật. Một số xã như Trí Nang, Giao An... người dân đã chủ động về thời gian tiến hành thời gian phát dọn thực bì, nên đến nay nhiều diện tích đất đã được chuẩn bị, sẵn sàng trồng rừng vụ xuân.

Để đảm bảo hỗ trợ phát triển rừng theo quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng, trồng rừng trên đất trống chưa có rừng, chưa từng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất, Hạt kiểm lâm huyện đã cử Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, Kiểm lâm viên phụ trách khuyến lâm phối hợp với các xã rà soát, đánh giá thực trạng rừng, thiết kế diện tích đất trống của từng hộ dân, lập biên bản rà soát đất đai làm căn cứ xây dựng kế hoạch trồng rừng cho từng thôn, xã. quá trình rà soát đã loại bỏ hàng trăm diện tích do các hộ đăng kí sai loại rừng, không nằm trong diện thực hiện trồng rừng theo quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng công tác hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. giúp chính quyền các xã xây dựng kế hoạch trồng rừng tới các thôn, bản; tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng.

Cán bộ Kiểm lâm huyện hướng dẫn chăm sóc giống keo tai tượng Úc tại Vườn ươm cây giống xã trí Nang.

Để đảm bảo chất lượng giống cây cung cấp cho các hộ dân thực hiện kế hoạch trồng rùng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường cán bộ kỹ thuật phụ trách vườn ươm cây giống tại xã Trí Nang. Hạt chủ động đấu mối với các đơn vị cung ứng giống thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triểnNông thôn nhập hạt giống keo tai tượng Úc đã được kiểm nghiệm chất lượng. Tăng cường thực hiện các qui trình kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ khâu giống. Hiện nay, gần 60 vạn cây giống đang được chăm sóc tốt,đảm bảo cung ứng đủ cho diện tích rừng theo quyết định 147 và cho các hộ dân trên địa bàn huyện có nhu cầu.

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có và hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng mang lại cho người dân đã được chứng minh trong thực tế cộng với sự hỗ trợ, vào cuộc của các cấp, ngành chức năng sẽ là những thuận lợi cơ bản để các địa phương trong huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch của vụ trồng rừng trong năm 2017.Làm thay đổi nhận thức của người dân về trồng và phát triển vốn rừng góp phần đẩy lùi tình trạng đốt rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.

Thùy Dương Đài TT-TH

Hạt Kiểm lâm Huyện Lang chánh tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng theo quyết định 147.

Đăng lúc: 17/02/2017 00:00:00 (GMT+7)

Theo kế hoạch năm 2017 toàn huyện Lang chánh sẻ trồng 400 ha rừng theo quyết định 147/2007/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển rừng sản xuất của Thủ tướng Chính phủ. Hạt kiểm lâm - cơ quan thường trực của huyện thực hiện kế hoạch trồng rừng theo quyết đinh 147 đã triển khai kế hoạch trồng rừng và tích cực hỗ trợ cho người trồng rừng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tính đến cuối tháng 11 năm 2016, huyện đã nghiệm thu xong diện tích rừng trồng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ cây con sống đạt trên 90%. Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai công tác trồng rừng của năm 2016, người dân đã có sự chủ động trong việc đăng ký diện tích trồng rừng, huyện đã chủ động được về cây giống. Tuy nhiên, công tác trồng rừng năm 2016 cũng gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhiều diện tích rừng trồng mới nằm ở các thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa; một số diện tích nhân dân đăng kí trùng với diện tích đã được hỗ trợ, trùng với diện tích luồng nghèo kiệt làm ảnh hưởng đến công tác rà soát, thiết kế.

Vì vậy, ngay khi bắt đầu vụ trồng rừng 2017, Ban Quản lý trồng rừng theo Quyết định 147 của huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban phát triển rừng các xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia trồng rừng, Hạt kiểm lâm huyện Lang chánh - cơ quan thường trực của huyện thực hiện kế hoạch trồng rừng theo quyết đinh 147 đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con về kỹ thuật. Một số xã như Trí Nang, Giao An... người dân đã chủ động về thời gian tiến hành thời gian phát dọn thực bì, nên đến nay nhiều diện tích đất đã được chuẩn bị, sẵn sàng trồng rừng vụ xuân.

Để đảm bảo hỗ trợ phát triển rừng theo quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng, trồng rừng trên đất trống chưa có rừng, chưa từng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất, Hạt kiểm lâm huyện đã cử Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, Kiểm lâm viên phụ trách khuyến lâm phối hợp với các xã rà soát, đánh giá thực trạng rừng, thiết kế diện tích đất trống của từng hộ dân, lập biên bản rà soát đất đai làm căn cứ xây dựng kế hoạch trồng rừng cho từng thôn, xã. quá trình rà soát đã loại bỏ hàng trăm diện tích do các hộ đăng kí sai loại rừng, không nằm trong diện thực hiện trồng rừng theo quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng công tác hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. giúp chính quyền các xã xây dựng kế hoạch trồng rừng tới các thôn, bản; tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng.

Cán bộ Kiểm lâm huyện hướng dẫn chăm sóc giống keo tai tượng Úc tại Vườn ươm cây giống xã trí Nang.

Để đảm bảo chất lượng giống cây cung cấp cho các hộ dân thực hiện kế hoạch trồng rùng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường cán bộ kỹ thuật phụ trách vườn ươm cây giống tại xã Trí Nang. Hạt chủ động đấu mối với các đơn vị cung ứng giống thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triểnNông thôn nhập hạt giống keo tai tượng Úc đã được kiểm nghiệm chất lượng. Tăng cường thực hiện các qui trình kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ khâu giống. Hiện nay, gần 60 vạn cây giống đang được chăm sóc tốt,đảm bảo cung ứng đủ cho diện tích rừng theo quyết định 147 và cho các hộ dân trên địa bàn huyện có nhu cầu.

Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có và hiệu quả kinh tế từ việc trồng rừng mang lại cho người dân đã được chứng minh trong thực tế cộng với sự hỗ trợ, vào cuộc của các cấp, ngành chức năng sẽ là những thuận lợi cơ bản để các địa phương trong huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch của vụ trồng rừng trong năm 2017.Làm thay đổi nhận thức của người dân về trồng và phát triển vốn rừng góp phần đẩy lùi tình trạng đốt rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.

Thùy Dương Đài TT-TH