Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073

Tuyên truyền xuất khẩu lao động

Ngày 23/05/2023 00:00:00

Để tăng cường việc người dân tham gia phát triển kinh tế bằng hình thức xuất khẩu lao động, tuyên truyền bà con nhân dân các hình thức và lệ phí, hỗ trợ cho người đi xuất khẩu lao động.

Để kịp thời hỗ trợ cho người lao động sinh sống trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đúng quy định.

Nội dung hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

- Đào tạo nghề, bồi dưng kỹ năng nghề: Theo chi phí thực tế; tối đa theo mức quy định tại Quyết định số46/2015/QĐ-TTg;

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ng: Tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học;

- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 đồng/người/ngày;

- Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng;

- Hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày dép...) mức 600.000 đồng/người;

- Hỗ trợ tiền đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

- Chi phílàm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

+ Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh: mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số25/2021/TT-BTCngày 07 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;

+ Phí cung cấp lý lịch tư pháp: Mức chi cho đối tượng không được miễn phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số244/2016/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

+ Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động;

+ Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

*Người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại Quyết định số46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo mức hỗ trợ đối vớiđối tượng người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo.

Các loại giấy tờ người lao động phải nộp để được hỗ trợ gồm:

- Biên lai hoặc phiếu thu tiền đào tạo nghề (có dấu đỏ hoặc phô tô công chứng)

- Biên lai hoặc phiếu thu tiền học ngoại ngữ (có dấu đỏ hoặc phô tô công chứng)

- Giấy đi đường (có dấu xác nhận của Chủ tịch xã)

- Trang cấp đồ dùng cá nhân (trang cấp trong thời gian học nghề)

- Tiền ăn sinh hoạt phí (tính theo thời gian học, đào tạo)

- Tiền ở (tính theo tháng)

- Các loại phí, lệ phí: Phí lý lịch tư pháp, phí khám sức khỏe, phí thực thi visa, phí hộ chiếu (mỗi loại đều có biên lai hoặc phiếu thu có đóng dấu)

Lưu ý: Người lao động chỉ được hỗ trợ khi đang trong thời gian chờ bay. Không thực hiện hỗ trợ đối với các lao động đã xuất cảnh.

Đề nghị các đồng chí Trưởng Thôn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến bà con nhân dân trong Thôn để người lao động khi tham gia làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hưởng đẩy đủ quyền lợi theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Trưởng Thôn phối hợp với (Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực chính sách Đt: 0975790676) để được hỗ trợ giải quyết.

Tuyên truyền xuất khẩu lao động

Đăng lúc: 23/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Để tăng cường việc người dân tham gia phát triển kinh tế bằng hình thức xuất khẩu lao động, tuyên truyền bà con nhân dân các hình thức và lệ phí, hỗ trợ cho người đi xuất khẩu lao động.

Để kịp thời hỗ trợ cho người lao động sinh sống trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đúng quy định.

Nội dung hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

- Đào tạo nghề, bồi dưng kỹ năng nghề: Theo chi phí thực tế; tối đa theo mức quy định tại Quyết định số46/2015/QĐ-TTg;

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ng: Tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học;

- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 đồng/người/ngày;

- Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng;

- Hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày dép...) mức 600.000 đồng/người;

- Hỗ trợ tiền đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

- Chi phílàm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

+ Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh: mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số25/2021/TT-BTCngày 07 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;

+ Phí cung cấp lý lịch tư pháp: Mức chi cho đối tượng không được miễn phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số244/2016/TT-BTCngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

+ Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động;

+ Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

*Người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại Quyết định số46/2015/QĐ-TTg; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ các chi phí khác theo mức hỗ trợ đối vớiđối tượng người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo.

Các loại giấy tờ người lao động phải nộp để được hỗ trợ gồm:

- Biên lai hoặc phiếu thu tiền đào tạo nghề (có dấu đỏ hoặc phô tô công chứng)

- Biên lai hoặc phiếu thu tiền học ngoại ngữ (có dấu đỏ hoặc phô tô công chứng)

- Giấy đi đường (có dấu xác nhận của Chủ tịch xã)

- Trang cấp đồ dùng cá nhân (trang cấp trong thời gian học nghề)

- Tiền ăn sinh hoạt phí (tính theo thời gian học, đào tạo)

- Tiền ở (tính theo tháng)

- Các loại phí, lệ phí: Phí lý lịch tư pháp, phí khám sức khỏe, phí thực thi visa, phí hộ chiếu (mỗi loại đều có biên lai hoặc phiếu thu có đóng dấu)

Lưu ý: Người lao động chỉ được hỗ trợ khi đang trong thời gian chờ bay. Không thực hiện hỗ trợ đối với các lao động đã xuất cảnh.

Đề nghị các đồng chí Trưởng Thôn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến bà con nhân dân trong Thôn để người lao động khi tham gia làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng được hưởng đẩy đủ quyền lợi theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Trưởng Thôn phối hợp với (Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực chính sách Đt: 0975790676) để được hỗ trợ giải quyết.