Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073
Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dân số xã Đồng Lương là 4.108 người.
         Đến tháng 8 năm 2009, dân số của xã Đồng Lương là 4.354 người. Thành phần dân tộc gồm: người Mường chiếm 67,1%, người Thái chiếm 30,9%, người Kinh chiếm 2,0% và có 01 người Thổ.