Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073

Năm 2017, xã Giao Thiện phấn đấu có 2 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Ngày 24/02/2017 00:00:00

Với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Giao Thiện đã có 2 thôn đạt 12/14 tiêu chí thôn Nông thôn mới (NTM), mở ra một diện mạo mới cho quê hương. Năm 2017 xã chọn 2 thôn để ưu tiên nguồn lực xây dựng đạt chuẩn NTM là Bí Nghịu và Khụ 3.

Thôn Bí Nghịu Xã Giao Thiện hiện có 174 hộ với hơn 740 khẩu. Đến thời điểm này hệ thống giao thông, điện, trường học và thủy lợi nội đồng của thôn Bí Nghịu đã được nâng cấp. Hiện nay đập Bai Sần vừa hoànthành đưa vào sử dụng đã tưới được hơn 6 ha lúa, trước đây diện tích này chỉ phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, nếu bị hạn bà con chỉ trồng rau màu thậm chí có nhiều diện tích đất bỏ không.

Công trình giao thông thôn Bí Nghịu do bà con nhân dân đóng góp xây dựng

Để xây dựng nông thôn mới Chínhquyền địa phương đã tuyên truyền vân động và đưa ra bàn bạc trêncơ sở đồng thuận của nhân dân , bà controng thôn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, họ đồng tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của và có ý thức cao trong việc phát huy tối đa các nguồn nội lực thực hiện tiêu chí NTM. Hơn 350m đường liên thôn đã được bê tông hóa với mức đóng góp 207.000 đ/ khẩu , nhà văn hóa thôn cũng đang được xây dựng với tổngkinh phí là : 260 triệu đồngNhân dân đóng hơn 160 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng. Dự kiến trong năm nay nhân dân trong thôn sẽ đóng góp để bê tông hóa 500m đường liên thôn còn lại. Những việc làm này một lần nữa khẳng định viêc đồng lòng, đồng sức của nhân dân và chính quyền địa phương trong chủ trương xây dựng NTM.

Thôn Bí Nghịu và thôn Khụ 3 của xã Giao Thiện hiện nay đều đã đạt 12/14 tiêu chí NTM, còn 2 tiêu chí là tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bnhf quân đầu người các thôn chưa đạt. Thôn Khụ 3 tỉ lệ hộ nghèo còn 7,6%, thôn Bí Nghịu tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao, trên 35%, đây là tiêu chí khó hoàn thành trong năm nay. Vì vậy Ban chỉ đạo, ban điều hành xây dựng NTM xã Giao Thiện tập trung thực hiện giải pháp hỗ trợ các thôn bằng cách phối hợp với ngân hàng CSXH huyện ưu tiên cho các hộ nghèo ở 2 thôn này được vay vốn xây dựng công trình vệ sinh, vay vốn phát triển kinh tế với mức vay tối đa theo quy định. Bên cạnh đó ưu tiên cho bà con các thôn này được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi trồng trọt .

Những kết quả đạt được trong chương trình xây dựng NTM Ở Giao Thiện còn khiêm tốn song nếu nhìn nhận từ xuất phát điểm thấp của các thôn bản tại địa phương thì đây là nỗ lực của cán bộ cộng với sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân các thôn bản, đặc biệt là 2 thôn đang trên đà phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Năm 2017, xã Giao Thiện phấn đấu có 2 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đăng lúc: 24/02/2017 00:00:00 (GMT+7)

Với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Giao Thiện đã có 2 thôn đạt 12/14 tiêu chí thôn Nông thôn mới (NTM), mở ra một diện mạo mới cho quê hương. Năm 2017 xã chọn 2 thôn để ưu tiên nguồn lực xây dựng đạt chuẩn NTM là Bí Nghịu và Khụ 3.

Thôn Bí Nghịu Xã Giao Thiện hiện có 174 hộ với hơn 740 khẩu. Đến thời điểm này hệ thống giao thông, điện, trường học và thủy lợi nội đồng của thôn Bí Nghịu đã được nâng cấp. Hiện nay đập Bai Sần vừa hoànthành đưa vào sử dụng đã tưới được hơn 6 ha lúa, trước đây diện tích này chỉ phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, nếu bị hạn bà con chỉ trồng rau màu thậm chí có nhiều diện tích đất bỏ không.

Công trình giao thông thôn Bí Nghịu do bà con nhân dân đóng góp xây dựng

Để xây dựng nông thôn mới Chínhquyền địa phương đã tuyên truyền vân động và đưa ra bàn bạc trêncơ sở đồng thuận của nhân dân , bà controng thôn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, họ đồng tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của và có ý thức cao trong việc phát huy tối đa các nguồn nội lực thực hiện tiêu chí NTM. Hơn 350m đường liên thôn đã được bê tông hóa với mức đóng góp 207.000 đ/ khẩu , nhà văn hóa thôn cũng đang được xây dựng với tổngkinh phí là : 260 triệu đồngNhân dân đóng hơn 160 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng. Dự kiến trong năm nay nhân dân trong thôn sẽ đóng góp để bê tông hóa 500m đường liên thôn còn lại. Những việc làm này một lần nữa khẳng định viêc đồng lòng, đồng sức của nhân dân và chính quyền địa phương trong chủ trương xây dựng NTM.

Thôn Bí Nghịu và thôn Khụ 3 của xã Giao Thiện hiện nay đều đã đạt 12/14 tiêu chí NTM, còn 2 tiêu chí là tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bnhf quân đầu người các thôn chưa đạt. Thôn Khụ 3 tỉ lệ hộ nghèo còn 7,6%, thôn Bí Nghịu tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao, trên 35%, đây là tiêu chí khó hoàn thành trong năm nay. Vì vậy Ban chỉ đạo, ban điều hành xây dựng NTM xã Giao Thiện tập trung thực hiện giải pháp hỗ trợ các thôn bằng cách phối hợp với ngân hàng CSXH huyện ưu tiên cho các hộ nghèo ở 2 thôn này được vay vốn xây dựng công trình vệ sinh, vay vốn phát triển kinh tế với mức vay tối đa theo quy định. Bên cạnh đó ưu tiên cho bà con các thôn này được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi trồng trọt .

Những kết quả đạt được trong chương trình xây dựng NTM Ở Giao Thiện còn khiêm tốn song nếu nhìn nhận từ xuất phát điểm thấp của các thôn bản tại địa phương thì đây là nỗ lực của cán bộ cộng với sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân các thôn bản, đặc biệt là 2 thôn đang trên đà phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay.