Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
78073

Tập trung tuyên truyền ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 09/10/2023 09:20:48

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), UBND huyện Lang Chánh có kế hoạch Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và hưởng ứng Tháng hành động về chuyển đổi số với thông điệp“Tháng tiêu dùng số”và các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên các loại hình thông tin. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tăng cường thời lượng, nội dung tin bài phản ánh về ngày chuyển đổi số quốc gia trên sóng phát thanh của Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Tập trung tuyên truyền mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số trong đó nổi bật là các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, nhiệm vụ phát triển kinh tế số, nhiệm vụ phát triển xã hội số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội.
z4764474860913_94e10113de88faf2f9d06a579a4c911b.jpg


z4694621560712_f2d915e021e9790f81443ef4a559f791.jpg

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhan dân xã đã chỉ đạo công chức VHXH, Đài truyền thanh, Trưởng các thôn làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các hội nghị nhân dân, qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn khẩu hiệu... Đến nay xã đã thực hiện được 5 lượt tuyên truyền lồng ghé qua các hội nghị nhân dân, phát sóng 5 lượt tin bài qua hệ thống loa truyền thanh và treo 6 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền ở các thôn trên địa bàn xã.

Tập trung tuyên truyền ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Đăng lúc: 09/10/2023 09:20:48 (GMT+7)

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), UBND huyện Lang Chánh có kế hoạch Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và hưởng ứng Tháng hành động về chuyển đổi số với thông điệp“Tháng tiêu dùng số”và các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên các loại hình thông tin. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tăng cường thời lượng, nội dung tin bài phản ánh về ngày chuyển đổi số quốc gia trên sóng phát thanh của Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Tập trung tuyên truyền mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số trong đó nổi bật là các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, nhiệm vụ phát triển kinh tế số, nhiệm vụ phát triển xã hội số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội.
z4764474860913_94e10113de88faf2f9d06a579a4c911b.jpg


z4694621560712_f2d915e021e9790f81443ef4a559f791.jpg

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhan dân xã đã chỉ đạo công chức VHXH, Đài truyền thanh, Trưởng các thôn làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các hội nghị nhân dân, qua hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn khẩu hiệu... Đến nay xã đã thực hiện được 5 lượt tuyên truyền lồng ghé qua các hội nghị nhân dân, phát sóng 5 lượt tin bài qua hệ thống loa truyền thanh và treo 6 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền ở các thôn trên địa bàn xã.